Sunday, April 25, 2010

二零一零四月二十四


今天吃不出味道、聞不到味道、撞到也不會痛。

.......................................

今天奶奶見到了十三年不見的妹妹。


Tuesday, April 6, 2010

台南董蔡素麵館


到台南的話可以去吃吃看喔!!
很不錯 :)

...............................................................................
地址: 台南市東平路115號
電話: 06- 2380222